Matematiikka ja tilastot - Sivu 2
esittely Tilastollinen merkitsevyys tarkoittaa pienempää mahdollisuutta näytteenottovirheeseen, joka vaikuttaa keskiarvoeroihin. Tilastollinen merkitsevyys riippuu käytetystä tiedosta ja analyytikon luottamuksesta tulokseen. Toisin sanoen tilastollinen merkitsevyys heijastaa vähäistä todennäköisyyttä, että havaittu tieto on...
esittely standardi Dpoikkeama (SD) ja Sstandardimalliset Error (SE) ovat näennäisesti samankaltaisia ​​terminologioita; ne ovat kuitenkin käsitteellisesti niin erilaisia, että niitä käytetään tilastollisessa kirjallisuudessa melkein keskenään. Molempia termejä edeltää yleensä plus-miinus-symboli...
Ero taulukolistan ja linkitetyn luettelon välillä Ennen kuin joudumme todellisiin eroihin, tutustukaamme siihen, mitkä ne ovat todella? Mikä on sarja? Olemme havainneet joukon käsitteen matematiikassa ja joukko täällä tarkoittaa enemmän...
Sarja vs. sekvenssi Termejä "sarja" ja "sekvenssi" käytetään usein vuorottelevasti tavanomaisessa ja epämuodollisessa käytännössä. Nämä termit eroavat kuitenkin toisistaan ​​hyvin matemaattisten ja tieteellisten näkökulmien suhteen. Erityisesti, kun puhutaan sekvenssistä, se...
Selitys Tilastoinnissa käsitteellä näytteenotto tarkoitetaan osan tilastotietojen valintaa osan kannalta tarpeellisten tietojen saamiseksi. Kaikkien tutkimuksen kohteena olevien jäsenten tietystä luonteesta koostuvaa tilastotietoa tai kokonaisuutta kutsutaan populaatioksi tai universumiksi. (Das, N.G.,...
Matemaatikot ovat kehittäneet järjestelmiä tarkentaakseen, kuinka tietty lukumäärä eroaa toisesta. Kuten muutkin käsitteet, numerokategoriat ovat päällekkäisiä. Koska reaaliluvut sisältävät kaikki rationaaliluvut, kuten kokonaisluvut, niillä on samanlaiset ominaisuudet, kuten kokonaislukujen käyttö...
Termi "numerot" tuo mieleemme, mitä yleensä luokitellaan positiivisiksi kokonaislukuarvoiksi, jotka ovat suurempia kuin nolla. Muihin numeroluokkiin sisältyy kokonaislukuja ja jakeet, monimutkainen ja todelliset luvut ja myös negatiiviset kokonaisluvut. Laajentamalla numeroiden...
Arvostele suhde Matematiikan, tilastojen ja liiketoiminnan tutkinnassa kohdataan sellaisia ​​termejä kuin ”korko” ja ”suhde”. Vaikka ne molemmat voivat viitata kahden tai useamman asian tai numeroiden väliseen suhteeseen, ne eroavat toisistaan...
Laadulliset tiedot vs. kvantitatiiviset tiedot Tilastotutkimuksessa pääpaino on tiedon tai tiedon keräämisessä. Tietojen keräämisessä on erilaisia ​​menetelmiä ja kerättäviä tietoja on erityyppisiä. Erityyppiset tiedot ovat ensisijaisia, toissijaisia, laadullisia tai määrällisiä....
Prosessin kyky Prosessi- ja koneominaisuudet toimivat kahdella täysin eri alueella. Prosessikyky liittyy enemmän tuotteisiin ja tuotantoprosesseihin, kun taas konekyky keskittyy itse koneisiin. Prosessikyky on tilastollinen liike ja arvio tuotteesta ja...