Ero taoismin ja konfutsianismin välillä

Taolaisuus vs. konfutselaisuus

Kungfutsianismi ja taolaisuus ovat kaikkein suosituimpia filosofioita tai ihanteita, joita ovat noudattaneet ei vain aasialaiset asukkaat, vaan myös monet ihmiset ympäri maailmaa. Vaikka molemmilla filosofioilla on joitain uskonnon elementtejä, ne näyttävät olevan ristiriidassa toistensa kanssa ensi silmäyksellä. Tarkemmin tarkasteltuna ne kuitenkin muistuttavat ihmisen ajattelun toisiinsa kietovia metodologioita kaiken suhteen; johtaen siten tiettyihin määriteltyihin käyttäytymiskoodeihin.

Silti nämä kaksi eroavat monin tavoin. Konfucianismi on ennen kaikkea maallista. Sellaisena se keskittyy ihmisen sosiaaliseen näkökohtaan ja hänen jokapäiväiseen elämäänsä. Kuten konfutselaisuuden kannattaja Konfutse, mainitsi, filosofia on luonnostaan ​​sosiaalinen olento, jolla on kyky olla hyvä. Sinusta tulee ylivoimainen, jos käyttäydyt tavalla, jota suurempi harmoninen yhteiskunta odottaa. Taoismi on erilainen, koska se on enemmän pois tästä maailmasta. Tämän filosofian pääideana on omaksua Tao (suurempi todellisuus, joka koostuu maailmankaikkeudesta ja kaikesta muusta). Se keskittyy myös ihmisen suhteeseen itseensä sisäisen harmonian saavuttamiseksi. Siksi on turvallista sanoa, että konfutselaisuus saa ihmisen katsomaan välittömää ulkoista ympäristöään saavuttaakseen itsensä paranemisen, kun taas taolaisuus näyttää syvältä sisäpuolelta saavuttaakseen saman.

Toinen erottelualue on oppituntien tai filosofioiden siirtämisen menetelmä. Konfutselaisuudessa tunnit siirretään yleensä opettajalta opiskelijoille vuoropuhelujen muodossa. Itse asiassa suurin osa konfutselaisista opetuksista on vain tallennettu opiskelijoiden ja mestarien välisiin Q & A-istuntoihin. Mutta jokaisella vuoropuhelulla on ainutlaatuinen opetus. Taolaisuus päinvastoin leviää Lao Tzun (muuten nimeltään Lao Tse tai Laozi) suoran kirjoituksen kautta. Taolaisuuden pääkäsikirjoituksessa ”Tao Te Ching” on monia runollisia monologia, jotka ymmärretään parhaiten, jos ymmärretään yhtenä.

Yhteenveto:

1.Konfucianismi on filosofia, joka on enemmän pohjautunut tänne maan päälle sen yhteyden vuoksi välittömään yhteiskuntaan, kun taas taolaisuus on sitä kattavampaa, se liittyy ihmisen yhteyteen koko maailmankaikkeuteen.
2.Konfucianismi saa ihmisen suhtautumaan välittömään ulkoiseen ympäristöönsä saavuttaakseen itsensä paranemisen, kun taas taolaisuus saa henkilön suhtautumaan sisäiseen itseensä.
3.Konfucianismin opetukset viedään yleensä vuoropuheluiden kautta, kun taas taoismin opetukset välitetään käyttämällä suoraa kirjoitusta.
4. Konfucianismi kehitettiin Konfutse, kun taas taolaisuuden perusti Lao Tse.