Pätevät vs. ei-pätevät osakeoptiot

Optio-oikeudet voidaan luokitella kumpaankin verokohteesta riippuen pätevät osakeoptiot tai luokittelemattomat osakeoptiot. Myös päteviä osakeoptioita kutsutaan Kannustinvaihto-optiot, tai ISO.

Hyväksyttyjen optio-oikeuksien (QSO) käytöstä saatuja voittoja verotetaan myyntivoittoverokannalla (tyypillisesti 15%), joka on alhaisempi kuin normaalitulojen verotusaste. Muiden kuin pätevien optio-oikeuksien (NQSO) voitot katsotaan tavanomaisiksi tuloiksi, joten niitä ei voida verohelpotukseen. NQSO: lla voi olla korkeammat verot, mutta ne antavat myös paljon enemmän joustavuutta sen suhteen, kenelle ne voidaan myöntää ja miten niitä voidaan käyttää. Yritykset mieluummin myöntävät päteviä optio-oikeuksia, koska ne voivat vähentää NQSO: lle aiheutuneet kustannukset toimintakuluina aikaisemmin.

Lisätietoja pätevien ja muiden kuin pätevien optio-oikeuksien eroista, säännöistä ja rajoituksista on annettu alla esimerkkeinä.

Vertailutaulukko

Ei pätevät optiot verrattuna päteviin optio-oikeuksiin
Ei-pätevät osakeoptiotPätevät osakeoptiot
vastaanottaja Voidaan antaa kaikille, esimerkiksi työntekijöille, myyjille ja hallituksille Voidaan myöntää vain työntekijöille
Harjoituksen hinta Voi olla harjoitushinta Osakkeen merkintähinnan on oltava vähintään yhtä suuri kuin käypä markkina-arvo (FMV) myöntämishetkellä. 10%: n + osakkeenomistajille harjoitteluhinnan on oltava vähintään 110% FMV: stä myöntämishetkellä.
Verovaikutukset (vastaanottaja) Ei veroa myöntämishetkellä. Vastaanottaja saa tavalliset tulot (tai tappiot) harjoituksen aikana, mikä on yhtä suuri kuin avustushinnan ja osakkeen FMV: n välinen erotus harjoittelupäivänä. Ei veroa myöntämishetkellä tai harjoituksen aikana. Tuottovoitto (tai -tappio) vero osakekannan myynnistä, jos työntekijällä on osakkeita vähintään yhden vuoden ajan option käytöstä.
Verovaikutukset (yritys) Niin kauan kuin yritys täyttää lähdevelvoitteet, se voi vähentää syntyneet kulut toimintakuluina. Nämä kustannukset ovat yhtä suuret kuin vastaanottajan ilmoittamat tavalliset tulot. Yrityksellä ei ole vähennyksiä.
Varaston arvo Ei varastossa arvoa, joka voidaan saada liikunnan seurauksena Ensimmäisen kerran toteutettavissa olevien QSO: n avulla ostettujen osakkeiden käypä markkina-arvo (määritetty myöntämispäivästä alkaen) ei voi ylittää kalenterivuoden aikana 100 000 dollaria..
Pitoaika Ei rajoituksia Kun optiot on käytetty, työntekijä omistaa osakekannan. Hänen on oltava hallussaan osake vähintään yhden vuoden ajan ennen osakkeiden myyntiä. Jos se myydään ennen vuotta, se on oikeudenmenetystä aiheuttava ja sitä pidetään pätevänä optio-oikeutena.
siirtokelpoinen Voi olla siirrettävissä Sitä ei saa siirtää, ja sen saa käyttää enintään 10 vuotta myöntämisestä.

Sisältö: Pätevät vs. ei-pätevät osakeoptiot

 • 1 Kuinka osakeoptiot toimivat
 • 2 Hyväksyttyjen osakeoptioiden säännöt (kannustinoptiot)
 • 3 Verokohtelu
  • 3.1 Esimerkkejä
 • 4 Kaksinkertaisen verotuksen välttäminen
 • 5 Viitteet

Kuinka osakeoptiot toimivat

Yhtiö käyttää usein optio-oikeuksia nykyisten työntekijöiden korvaamiseen ja potentiaalisten palkkaamiseen. Työntekijän tyyppisiä (mutta päteviä) osakeoptioita voidaan tarjota myös muille kuin työntekijöille, kuten tavarantoimittajille, konsultteille, lakimiehille ja tarjoajille tarjoamista palveluista. Optio-oikeudet ovat osto-optioita yhtiön osakekannasta, ts. Yhtiön ja sen työntekijöiden väliset sopimukset, jotka antavat työntekijöille oikeus ostaa tietty määrä yhtiön osakkeita kiinteään hintaan tietyn ajan kuluessa. Työntekijät toivovat voivansa käyttää näitä optioita tulevaisuudessa, kun osakekurssi on korkeampi.

Optio-oikeuksien myöntämispäivää kutsutaan myöntämispäiväksi. Osakkeen käypää markkina-arvoa myöntämispäivänä kutsutaan avustushintaksi. Jos tämä hinta on alhainen ja jos osakkeen arvo nousee tulevaisuudessa, vastaanottaja voi Harjoittele optio (käyttää oikeuttaan ostaa osakkeita avustushinnalla).

Tällöin pätevät ja ei-pätevät osakeoptiot eroavat toisistaan. NQSO: lla vastaanottaja voi välittömästi myydä saamansa osakekannan optiota hyödyntämällä. Tämä on "käteisvapaa harjoittelu", koska vastaanottaja taskuttaa vain hinnan markkina-arvon ja avustushinnan välillä. Hänen ei tarvitse laittaa omia käteisvarojaan. Mutta pätevien optio-oikeuksien kanssa vastaanottajan on hankittava osakkeet ja pidettävä niitä vähintään yhden vuoden ajan. Tämä tarkoittaa käteisvarojen maksamista osakkeen ostamiseksi avustushinnalla. Se tarkoittaa myös suurempaa riskiä, ​​koska osakekannan arvo voi laskea yhden vuoden pitoajanjakson aikana.

Päteviä osakeoptioita koskevat säännöt (kannustinvaihto-optiot)

IRS ja SEC ovat asettaneet joitain rajoituksia päteville osakeoptioille saamansa suotuisan verokohtelun vuoksi. Nämä sisältävät:

 • Vastaanottajan on odotettava vähintään vuosi myöntämispäivästä, ennen kuin hän voi käyttää optioita.
 • Vastaanottajan on odotettava vähintään vuosi harjoituksen alkamispäivästä, ennen kuin hän voi myydä osakekannan.
 • Vain yrityksen työntekijät voivat saada yhtiön liikkeeseen laskemia päteviä optio-oikeuksia.
 • Optio-oikeudet vanhenevat 10 vuoden kuluttua.
 • Osakkeen merkintähinnan on oltava yhtä suuri tai suurempi kuin kohde-etuuden käypä markkina-arvo myöntämishetkellä.
 • Työntekijöille, jotka omistavat vähintään 10% yrityksestä, merkintähinnan on oltava vähintään 110% käyvästä markkina-arvosta ja optioiden voimassaoloaika päättyy viiden vuoden kuluttua myöntämisestä.
 • Optioita ei voi siirtää muulla tavoin kuin testamentin tai laskemislain mukaan. Optio-oikeutta ei voi käyttää kukaan muu kuin optio-oikeuden haltija.
 • Ensimmäisen kerran käytettävien ISO-standardien avulla ostettujen osakkeiden käypä markkina-arvo (määritetty myöntämispäivästä alkaen) ei voi ylittää kalenterivuoden aikana 100 000 dollaria. Tällaisia ​​optioita pidetään siltä osin kuin ei-optio-oikeuksina.

Verokohtelu

Miksi ihmiset käyttävät päteviä osakeoptioita näistä rajoituksista huolimatta? Syynä on QSO: n voittoihin suotuisa verokohtelu.

Kun optio-oikeuksia ei käytetä, voitto on merkintäpäivän markkinahinnan (FMV tai käypä markkina-arvo) ja avustushinnan välinen erotus. Tämä tunnetaan myös nimellä edullinen elementti. Tätä voittoa pidetään tavanomaisena tulona ja se on ilmoitettava kyseisen vuoden veroilmoituksessa.

Jos vastaanottaja myy osakekannan heti harjoituksen jälkeen, verotuksellisia näkökohtia ei ole enää. Jos vastaanottaja kuitenkin omistaa osakkeita optioiden käyttämisen jälkeen, merkintäpäivänä olevasta FMV: stä tulee osakkeiden hankintahinta tai "kustannusperuste". Jos osakkeita pidetään hallussaan vielä yhden vuoden ajan, niin mikä tahansa edelleen voittoja pidetään pitkäaikaisina myyntivoitoina. Jos osakkeet myydään ennen kyseistä ajanjaksoa, mahdolliset lisävoitot (tai -tappiot) lasketaan tavanomaisiin tuottoihin.

Hyväksyttyjen osakeoptioiden suurin etu on, että kauppa-arvoa ei pidetä tavanomaisena tulona. Itse asiassa, lukuun ottamatta AMT: tä (vaihtoehtoinen vähimmäisvero), optio-oikeuksien käyttämistä ei tarvitse edes ilmoittaa vuonna, jos osakkeita ei myydä. Veroa ei makseta, kun päteviä osakeoptioita käytetään ja osakkeet hankitaan myöntämishintaan (vaikka avustushinta olisi alhaisempi kuin käypä arvo markkina-ajankohtana)..

Kun osakkeet lopulta myydään (vähintään yhden vuoden hallussapitojakson jälkeen), voittoina pidetään pitkäaikaisia ​​myyntivoittoja, joita verotetaan tavallista tuloa alhaisemmalla verokannalla. Jos osakkeet myydään aikaisemmin kuin yhden vuoden hallussapito, sitä kutsutaan "oikeudenmenetykseksi", jota kohdellaan sitten aivan kuin ei-hyväksyttävää osakeoptiota.

esimerkit

On mahdollista, että kannustavat osakeoptiot - vaikka ne olivat myöntäessäänkin päteviä optio-oikeuksia - eivät "täytä" veroetuoikeudellista asemaa. Esimerkiksi,

 • Jos kyse oli "käteisvapaudesta": Työntekijä voi halutessaan myydä osakkeita heti optioiden käyttämisen jälkeen, ja taskuttaa siten markkinahinnan ja optio-oikeuksien myöntämis- (merkintähinnan) eron. Tämä antaa työntekijälle mahdollisuuden olla käyttämättä omaa rahaaan ja vapauttaa myös riskin, että osakekurssi laskee harjoituksen jälkeen.
 • Jos työntekijä ei pitänyt osakkeita vuoden ajan optioiden käyttämisen jälkeen.

On hyödyllistä tarkastella erilaisia ​​esimerkkejä verovaikutusten ymmärtämiseksi. Oletetaan, että työntekijälle myönnettiin osakeoptioita 1.1.2010, kun osakekurssi oli 5 dollaria. Oletetaan myös, että työntekijän tulot ovat 100 000 dollaria ja hän on 28%: n marginaaliverokorko tavanomaisten tulojen perusteella. Katsotaan nyt erilaisia ​​skenaarioita ja lasketaan verovaikutukset.

Esimerkkejä pätevien ja pätevien optio-oikeuksien verovaikutuksista

Skenaario 1 on klassinen pätevä osakeoptio. Tuloja ei ilmoiteta, kun optio-oikeuksia käytetään, eikä veroja kanneta vuonna 2011. Osakkeita pidetään yli vuoden ajan oston jälkeen, joten kaikki voitot verotetaan pitkän aikavälin myyntivoittoverokannalla, joka on 15%..

Skenaario 2 on esimerkki oikeuden hylkäämisestä, vaikka suunnitelma oli pätevä optio-ohjelma. Osakkeita ei ollut hallussa vuoden ajan osakeannin jälkeen, joten pätevän ISO: n veroetuja ei toteuteta.

Skenaario 1 ja Skenaario 2 luokittelemattomat luokka edustavat samaa tilannetta, kun avustus tapahtui ei-hyväksytyn optio-ohjelman perusteella. Kun optio-oikeuksia käytetään (2011), tavalliset tulot julistetaan yhtä suureiksi kuin erotus FMV: n toteutuspäivänä (15 dollaria) ja avustushinnan (5 dollaria) välillä. Skenaariossa 1 osakkeet ostetaan ja pidetään hallussa yli vuoden. Joten muita voittoja (22 dollaria - 15 dollaria) pidetään pitkäaikaisina myyntivoitoina. Skenaariossa 2 osakkeita ei pidetä enempää kuin yhden vuoden ajan. Joten muita voittoja pidetään myös tavanomaisina tuloina. vihdoin, skenaario 3 on erityistapaus skenaariossa 2, jossa osakkeet myydään heti hankkimisen jälkeen. Tämä on optio-oikeuksien "käteisvapaa harjoittaminen" ja koko voittoa pidetään tavallisina tuottoina.

Tässä laskentataulukossa on yllä olevien kaltaisia ​​esimerkkejä, jotka osoittavat, miten tuotot raportoidaan W2-laskelmissa ja miten myyntivoitot raportoidaan sekä lyhyen että pitkän aikavälin eri skenaarioissa.

TurboTaxilla on hyvä opas tästä aiheesta, jossa on vielä yksityiskohtaisempia skenaarioita, ja siinä keskustellaan myös siitä, kuinka vaihtoehtoinen vähimmäisvero (AMT) vaikeuttaa edelleen pätevien osakeoptioiden asioita.

Kaksinkertaisen verotuksen välttäminen

Kun osakeoptio-oikeuksien tuotot ilmoitetaan W2: lla, sinun on oltava erityisen varovainen välttämään siitä kaksinkertaista verotusta. Tämä johtuu siitä, että välitys käyttää väärää kustannusperustetta 1099-B: llä, jonka he antavat sinulle.

1099-B on osakevälittäjien antama ilmoitus, jossa luetellaan kaikki osakekaupat. Ne on jaettu lyhytaikaisiin ja pitkäaikaisiin, jotta niistä voidaan ilmoittaa helposti. Sen lisäksi, että lähetät sinulle nämä tiedot, välittäjäsi lähettää ne myös IRS: lle. Kustakin kaupasta 1099-B merkitsee kustannusperusteen (eli ostohinnan tai osakkeiden hankintakustannukset + välittäjän palkkiot) ja tuotot (ts. Osakkeiden myynnistä saatu summa). Ero näiden kahden välillä on nettovoitto (tai -tappio).

Vaikka edullisempi tekijä (ks. Määritelmä yllä) ilmoitetaan tuloina W2: lle, välitys ei säädä kustannusperusteitasi julkaisussa 1099-B. esim. Jos avustushinta oli 10 dollaria ja käytät vaihtoehtojasi, kun hinta on 30 dollaria, niin 20 dollaria ilmoitetaan W2-laitteellasi. Kuten kaikki W2-palkat, tuloverot ja muut sovellettavat verot, kuten sosiaaliturva ja Medicare, pidätetään näistä tuloista. Joten odotat, että välittäjän 1099-B ilmoittaa kustannusperusteena 30 dollaria (+ pieni palkkio) ja tuotot 30 dollaria.

Sen sijaan huomaat, että 1099-B ilmoittaa kustannusperusteena 10 dollaria ja etenee 30 dollaria ja ilmoittaa 20 dollarin voiton IRS: lle. Joten veroilmoitusta jättäessäsi sinun tulee säätää kustannusperustetta ja huomata, että välityksen ilmoittama perusta on väärä. Tämä on erittäin tärkeää, muuten maksat veron kahdesti. Lisätietoja tästä aiheesta.

Viitteet

 • Kannusteelliset osakeoptiot (pätevät osakeoptiot) - Wikipedia
 • Optio-oikeudet - IRS-julkaisu 525 (2011) verotettava ja ei-verotettava tulo
 • Kannustinvaihto-optiot - TurboTax