Veropolitiikka vs. rahapolitiikka

Talouspoliittisilla päättäjillä sanotaan olevan kahdentyyppisiä välineitä vaikuttaakseen maan talouteen: vero- ja raha-.

Veropolitiikka liittyy valtion menoihin ja tulojen keruuseen. Esimerkiksi kun kysyntä taloudessa on alhaista, hallitus voi astua sisään ja lisätä menojaan kysynnän stimuloimiseksi. Tai se voi alentaa veroja lisätäkseen käytettävissä olevia tuloja sekä ihmisille että yrityksille.

Rahapolitiikka liittyy rahahuoltoon, jota säädellään muun muassa VeropolitiikkaRahapolitiikkaMääritelmä Veropolitiikka on julkisten menojen ja tulojen käyttöä talouden vaikuttamiseksi. Rahapolitiikka on prosessi, jolla maan rahaviranomaiset valvovat rahan tarjontaa ja kohdistavat usein korkoon talouden kasvuun ja vakauteen tähtäävien tavoitteiden saavuttamiseksi.. Periaate Kokonaiskysynnän manipulointi talouden talouden tavoitteiden, kuten hintavakauden, täystyöllisyyden ja talouskasvun, saavuttamiseksi. Rahan tarjonnan manipulointi talouskasvun, inflaation, muiden valuuttojen vaihtokurssien ja työttömyyden vaikutuksiin. Käytännön tekijä Hallitus (esim. Yhdysvaltain kongressi, valtiovarainministeri) Keskuspankki (esim. Yhdysvaltain keskuspankki tai Euroopan keskuspankki) Käytäntötyökalut verot; valtion menojen määrä Korot; varantovelvoitteet; valuuttakurssi; alennusikkuna; määrällinen keventäminen; avomarkkinaoperaatiot; signalointi

Sisältö: Veropolitiikka vs. rahapolitiikka

 • 1 Käytäntötyökalut
  • 1.1 Veropolitiikka
  • 1.2 Rahapolitiikka
 • 2 videota, joissa verrataan finanssi- ja rahapolitiikkaa
 • 3 Vastuullisuus
 • 4 Kriittisyys
 • 5 Viitteet

Käytäntötyökalut

Sekä finanssi- että rahapolitiikka voivat olla joko elvyttävä tai kontraktiivisia. BKT: n ja talouskasvun lisäämiseksi toteutettuja poliittisia toimenpiteitä kutsutaan ekspansiivisiksi. Toimenpiteitä, jotka toteutetaan "ylikuumentuneen" talouden hillitsemiseksi (yleensä kun inflaatio on liian korkea), kutsutaan supistuviksi toimenpiteiksi.

Veropolitiikka

Hallituksen lainsäädäntö- ja toimeenpanoelimet valvovat finanssipolitiikkaa. Yhdysvalloissa presidentin hallinto (pääasiassa valtiovarainministeri) ja kongressi, joka antaa lakeja.

Poliittiset päättäjät käyttävät verotusvälineitä manipuloida kysyntää taloudessa. Esimerkiksi:

 • verot: Jos kysyntä on alhainen, hallitus voi vähentää veroja. Tämä lisää käytettävissä olevia tuloja ja stimuloi siten kysyntää.
 • menot: Jos inflaatio on korkea, hallitus voi vähentää menojaan ja poistaa itsensä kilpailemasta markkinoiden resursseista (sekä tavaroista että palveluista). Tämä on supistuva politiikka, joka alentaa hintoja. Toisaalta, kun on taantuma ja kokonaiskysyntä on heikentymässä, lisääntyneet julkiset investoinnit infrastruktuurihankkeisiin johtaisivat kysynnän ja työllisyyden kasvuun.

Molemmat välineet vaikuttavat hallituksen finanssipolitiikkaan, ts. Budjettialijäämä kasvaa, lisääkö hallitus menoja vai alentaako veroja. Tämä alijäämä rahoitetaan velalla; hallitus lainasi rahaa kattamaan budjettinsa vajauksen.

Prosykliset ja epäsykliset finanssipolitiikat

Harvardin yliopiston taloustieteen professori Jeffrey Frankel on VOX: lle suunnittelemassaan verovähennysten ja elvytyskeskustelun artikkelissa todennut, että järkevä finanssipolitiikka on vasta-aiheista.

Kun talous on nousussa, hallituksen pitäisi olla ylijäämäinen. muina aikoina, kun se on taantumassa, sen pitäisi olla alijäämäinen.
[On] ei ole syytä noudattaa suhdanneprosessia. Prosyklisessä finanssipolitiikassa kasaantuu noususuhdanteen yläpuolella olevat menot ja veronalennukset, mutta vähentää menoja ja nostaa veroja laskusuhdanteiden vuoksi. Budjettikohtaisuus laajentumisen aikana; taantumien säästö. Prosykliset finanssipolitiikat ovat epävakaita, koska ne pahentavat ylikuumenemisen, inflaation ja omaisuuskuplien vauhtia nousukauden aikana ja pahentavat tuotannon ja työllisyyden menetyksiä taantumien aikana. Toisin sanoen prociklisykliset finanssipolitiikat korostavat suhdannesyklin vakavuutta.

Rahapolitiikka

Rahapolitiikkaa valvoo keskuspankki. Yhdysvalloissa tämä on keskuspankki. Fedin puheenjohtajan nimittää hallitus, ja Fedin kongressissa on valvontakomitea. Organisaatio on kuitenkin suurelta osin riippumaton ja voi vapaasti ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin täyttääkseen kaksoisvaltuutensa: vakaat hinnat ja alhainen työttömyys.

Esimerkkejä rahapolitiikan välineistä ovat:

 • Korot: Korko on lainanoton hinta tai pääasiassa rahan hinta. Muuttamalla korkoja keskuspankki voi helpottaa tai vaikeuttaa lainanottoa. Kun raha on halpaa, lainaa enemmän ja taloudellista toimintaa lisää. Esimerkiksi yritykset katsovat, että hankkeet, jotka eivät ole kannattavia, jos niiden on lainattava rahaa 5 prosentilla, ovat kannattavia, kun korko on vain 2 prosenttia. Alemmat hinnat vähentävät myös säästöjä ja saavat ihmiset käyttämään rahaaan säästämisen sijasta, koska he saavat säästöstään niin vähän tuottoa.
 • Varantovelvoite: Pankkien on pidettävä tietty prosenttiosuus (kassavarantoprosenttia tai CRR) talletuksistaan ​​varastossa varmistaakseen, että niillä on aina tarpeeksi rahaa tallettajiensa nostopyyntöjen täyttämiseksi. Kaikki tallettajat eivät todennäköisesti ota rahaa samanaikaisesti. Joten CRR on yleensä noin 10%, mikä tarkoittaa, että pankit voivat vapaasti lainata loput 90%. Vaihtamalla pankkien CRR-vaatimusta Fed voi hallita luotonannon määrää taloudessa ja siten myös rahan tarjontaa.
 • Valuuttakurssi: Heikot taloudet voivat päättää kiinnittää valuuttansa vahvempaan valuuttaan. Tätä työkalua käytetään yleensä huonoon inflaatioon, kun muut keinot sen hallitsemiseksi eivät toimi.
 • Avoimien markkinoiden toiminta: Fed voi luoda rahaa ohuesta ilmasta ja lisätä sitä talouteen ostamalla valtion joukkovelkakirjalainoja (esim. Valtionkassat). Tämä nostaa julkisen velan tasoa, lisää rahan tarjontaa ja devalvoi inflaatiota aiheuttavan valuutan. Tuloksena oleva inflaatio tukee kuitenkin omaisuuden, kuten kiinteistöjen ja osakkeiden, hintoja.

Videot, joissa verrataan finanssi- ja rahapolitiikkaa

Katso yleiskatsaus tästä Khan Academy -videosta.

Katso alla olevasta videosta saadaksesi tietoa erilaisista raha- ja finanssipolitiikan työkaluista.

Tarkempia teknisiä keskusteluja varten katso tämä video, joka selittää finanssi- ja rahapoliittisten toimenpiteiden vaikutukset IS / LM-mallilla.

vastuu

Veropolitiikkaa hallinnoi hallitus sekä valtion että liittovaltion tasolla. Rahapolitiikka on keskuspankin verkkotunnus. Monissa kehittyneissä länsimaissa - myös Yhdysvalloissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa - keskuspankit ovat riippumattomia (tosin jonkin verran valvontaa) hallituksesta.

Syyskuussa 2016, Taloustieteilijä piti perusteena siirtää riippuvuutta rahapolitiikasta finanssipolitiikkaan, kun otetaan huomioon kehittyneen maailman alhainen korkoympäristö:

Elääkseen turvallisesti matalan koron maailmassa on aika siirtyä pidemmälle kuin luottamus keskuspankkeihin. Rakenteellisilla uudistuksilla, joilla lisätään taustalla olevaa kasvua, on tärkeä tehtävä. Mutta niiden vaikutukset toteutuvat vain hitaasti, ja taloudet tarvitsevat apua nyt. Kiireellisin painopiste on veropolitiikan hankkiminen. Taantumien torjunnan päävälineenä on siirryttävä keskuspankeista hallituksiin.
Jokaiselle, joka muistaa 1960- ja 1970-luvut, tämä ajatus tuntuu sekä tutulta että huolestuttavalta. Tuolloin hallitukset pitivät itsestään selvänä, että heidän vastuullaan oli kysynnän vaaliminen. Ongelmana oli, että poliitikot pystyivät leikkaamaan veroja ja lisäämään menoja talouden vauhdittamiseksi, mutta toivottomasti kääntäessään suuntaa, kun sellaista lisäystä ei enää tarvita. Verokannustimista tuli synonyymi yhä isompaan tilaan. Nykyisen tehtävänä on löytää sellainen finanssipolitiikan muoto, joka voi elvyttää taloutta huonoina aikoina ilman, että hallitus takertuu hyviin.

kritiikki

Libertarian taloustieteilijät uskovat, että hallituksen toimet johtavat tehottomaan lopputulokseen taloudelle, koska hallitus lopulta valitsee voittajat ja häviäjät tahallaan tai tahattomien seurausten kautta. Esimerkiksi syyskuun 11. päivän hyökkäysten jälkeen keskuspankki laski korkoja ja piti ne keinotekoisesti alhaisina liian kauan. Tämä johti asuntokuplaan ja sitä seuranneeseen finanssikriisiin vuonna 2008.

Taloustieteilijät ja poliitikot sopivat harvoin parhaista poliittisista välineistä, vaikka he sopisivatkin toivotusta tuloksesta. Esimerkiksi vuoden 2008 laman jälkeen kongressin republikaaneilla ja demokraateilla oli erilaisia ​​määräyksiä talouden vauhdittamiseksi. Republikaanit halusivat alentaa veroja, mutta eivät lisätä valtion menoja, kun taas demokraatit halusivat käyttää molempia poliittisia toimenpiteitä.

Kuten yllä olevassa otteessa todettiin, yksi finanssipolitiikan kritiikki on, että poliitikkojen on vaikea kääntää kurssia, kun politiikka mittaa, esim. pienemmät verot tai korkeammat menot, eivät ole enää välttämättömiä taloudelle. Tämä voi johtaa yhä suurempaan tilaan.

Viitteet

 • Veropolitiikka vs. rahapolitiikka - Dr. F. Steb Hipple, East Tennessee State University
 • Kuinka elää matalan korkotason maailmassa - Taloustieteilijä
 • Veropolitiikka - wikipedia
 • Rahapolitiikka - wikipedia