maa
ajelehtiva hylkytavara ja rantaan ajautunut roskatavara ovat meren jätteitä, joita löytyy maailman valtamereistä. ero jetsamin ja flotsamin välillä liittyy siihen, onko roskat heitetty tarkoituksella mereen vai heitettiinkö ne tahattomasti mereen....