Ero LPC n ja LCSW n välillä

Lisensoitujen ammatillisten neuvonantajien (LPC) ja lisensoitujen kliinisten sosiaalityöntekijöiden (LCSW) työvastuut ovat usein päällekkäisiä. Mutta mitkä ovat erot LPC: n ja LCSW: n välillä koulutuksen, lisensoinnin ja työnkuvauksen suhteen?

LPC (lisensoitu ammatillinen neuvonantaja)

LPC: ksi tai lisensoiduksi ammatilliseksi neuvonantajaksi tulee hankkia lisenssi(1) joka sääntelee mielenterveysneuvonnan käytäntöä. Tämä erityinen lisenssi erottaa LPC: t muista henkilöistä, jotka tarjoavat neuvoja tai neuvontapalveluita, kuten papiston jäsenistä, henkisistä neuvonantajista ja jopa talouskonsultteista. LPC: nä henkilöllä on oltava korkea ammattitaito ja hänen on noudatettava tiukkoja eettisiä ja luottamuksellisuusvaatimuksia.(2)

Suurin osa lisensoiduista ammatillisesta neuvonnasta vaatii vähintään maisterin tutkinnon. Perustutkinnon suorittaneina LPC-jäseniksi pyrkivien opiskelijoiden on suoritettava psykologian kandidaatin kurssi tai siihen liittyvä ohjelma, kuten ihmisen kehityksen kurssityöt, tilastotiedot tai käyttäytymisen perusteet.(3) Samoin on saatavana maisterin tutkinto-ohjelmia, jotka koskevat erityisesti tärkeimpiä neuvoa-antavia ammatteja, kuten avioliitto- ja perheneuvonta, mielenterveysneuvonta ja käyttäytymisanalyysi..(4) Kliinisen kokemuksen suorittamisen edellytyksenä on, että opiskelijat työskentelevät kentällä luvanvaraisten ohjaajien alaisuudessa.

LPC: t tarjoavat yksilöpohjaista mielenterveysneuvontaa ja nojautuvat yhteistyöhaluisempaan lähestymistapaan kuin muut mielenterveysneuvontakeinot. Lisäksi LPC: t ovat yleensä joustavampia metodologian suhteen kuin sosiaalityön tai psykologian. Seurauksena on, että LPC: t pystyvät yleensä käyttämään innovatiivisia tai epätavallisia lähestymistapoja hoitaakseen asiakkaitaan. Hän osaa käyttää myös tehokkaiksi pitämiään hoitomuotoja, kunhan menetelmä on eettisten normien sekä valtion valtiollisten neuvontaammattilaisten lakisääteisten ohjeiden rajoissa.. (5) Tällainen joustavuus menetelmissä ja käytännöissä on se, mistä useimmat ihmiset pitävät houkuttelevana ammatillisen neuvonnan uran ja tämän mielenterveyshoidon haaran valinnassa..

Asiakkaan tilanteen ymmärtäminen ja raportin luominen ovat pääasiallisia keinoja, joita LPC: t käyttävät kehittääkseen toimenpiteitä sarjan selvittämiseksi. Tämä tehdään yleensä muuttamalla ja parantamalla asiakkaan kykyä tehdä päätöksiä. Yleensä LPC: t toimivat asiakkaan kanssa yksilöllisellä ja sisäisellä tasolla varmistaakseen, että asiakas keskittyy toimiin, jotka he voivat toteuttaa itsensä muuttaakseen tilannettaan. Tämä näkökohta tekee LPC: n työn oleellisesti erilaiseksi kuin sosiaalityö, jossa asiakkaan yhteiskunnallisen ja taloudellisen aseman analysointi sekä hänen nykyinen kotiympäristönsä vaikuttavat merkittävästi hoidon tyyppiin..(6)

Yhteenvetona voidaan todeta, että LPC-nimityksellä tarkoitetaan vain niitä, joille valtion hallitus on myöntänyt luvan tarjota ammatilliseen neuvontaan perustuvaa mielenhoitoa. Tämän lisenssin saamiseksi henkilöllä on oltava syventävät tutkat ja koulutus. Akateemisiin vaatimuksiin sisältyy yleensä vähintään maisterin tutkinto ohjauksessa sekä jatko-ohjattu kokemus. Kuten useimmilla ammattilaisilla, jotka tarvitsevat harjoitteluoikeuksia, LPC-maiden on noudatettava korkeita eettisiä ja luottamuksellisuusvaatimuksia valtionhallinnon määräämien säännösten mukaisesti. LPC: n ja potilaan on työskenneltävä yhdessä ja käytettävä yhteistyöhön perustuvaa ratkaisua, jolla neuvontaistunnoilla saadaan parhaat tulokset. Tämä lähestymistapa on myös erityisesti suunniteltu jokaiselle yksittäiselle asiakkaalle, erityisesti heidän päätöksentekoprosessilleen, jotta asiakas voi auttaa saavuttamaan tavoitteensa. Viimeinkin LPC: t voivat käyttää laajaa valikoimaa mahdollisia mielenterveyshoitoja koskevia ohjelmia ja keinoja.

LCSW (lisensioitu kliininen sosiaalityöntekijä)

LCSW tai lisensoitu kliininen sosiaalityöntekijä on osa sosiaalityötä, jonka erikoistuminen mielenterveyshoitoon on neuvonta. LCSW: ksi on tultava huomattava määrä koulutusta, johon sisältyy sosiaalityön maisterin tutkinnon ansaitseminen sosiaalityön koulutuksen neuvoston (CSWE) akkreditoidulta ohjelmalta. LCSW-tutkinnon saamista koskevat vaatimukset vaihtelevat sen mukaan, missä valtiossa tutkinnot ansaitaan tai missä aiotaan harjoittaa. Useimmissa tapauksissa vaatimuksiin sisältyy kuitenkin MSW ja huomattava jatko-ohjattu kokemus. Lisäksi on läpäistävä ASWB: n hyväksymä kansallinen kliininen sosiaalityön testi.(7) (8)

Lisensoidun kliinisen sosiaalityöntekijän työ pyörii ensisijaisesti nk. Vahvuuspohjaisessa lähestymistavassa asiakasneuvontaan. Tässä lähestymistavassa LCSW: n on työskenneltävä asiakkaan kanssa arvioidakseen omaa tilannettaan ottaen huomioon sisäiset ja ulkoiset tekijät, kuten koti, ura, oma asema yhteiskunnassa ja taloudellinen asema. Se auttaa asiakasta tunnistamaan sekä vahvuutensa että heikkoutensa. Tällä tavalla hoidon tekeminen tekee sosiaalisesta työstä kokonaisvaltaisen lähestymistavan mielenterveyshoitoon ja erottaa sen tavasta, jolla LPC: t ja muut mielenterveyden ammattilaiset suorittavat tehtävänsä. Kun vahvuudet ja heikkoudet on määritetty, vahvuuksiksi koettuja ominaisuuksia käytetään tehokkaimpien keinojen määrittämiseen heikkouksien korjaamiseksi. Seuraava vaihe sisältää yhteistyön LCSW: n ja asiakkaan välillä tarkan vaiheen muodostamiseksi, joka saa aikaan positiivisia muutoksia asiakkaan elämässä.(6)

Yhteenvetona voidaan todeta, että LCSW-nimitys viittaa henkilöihin, joille valtion hallitus on myöntänyt luvan tarjota sosiaaliseen työhön perustuvaa mielenhoitoa. LCSW: hen tullaksesi täytyy ansaita vähintään MSW. Eettisen lupauksen tai valan allekirjoittaminen on usein välttämätöntä, ja lääkärin on noudatettava korkeita eettisiä ja luottamuksellisuusvaatimuksia valtionhallinnon määräysten mukaisesti. LCSW: n on käytettävä vahvuuteen perustuvaa lähestymistapaa, joka perustuu tutkimukseen asiakkaiden hoidosta. Hänen on myös voitava arvioida ja tehdä kliinisiä arvioita asiakkaan mielenterveydestä sekä diagnosoida mahdolliset mielisairaudet. Lisäksi LCSW: n on kyettävä arvioimaan parhaita hoitosarjoja ottaen huomioon nykyinen kliininen tutkimus sosiaalityössä.

Neuvonta- ja sosiaalityön työpaikat ovat kysyttyjä. Ne ovat myös palkitsevia, koska molemmilla aloilla autetaan mielenterveysongelmiin liittyviä henkilöitä. Voit valita jatkaa joko urapolkua riippuen siitä, minkä tyyppistä neuvontaa ja mielenhoitoa haluat tarjota.